top of page
SÅDAN HJÆLPER VI

Personligt, socialt, fagligt

Sølund er et socialpædagogisk opholdsted godkendt af Guldborgsund Kommune i henhold til Lov om Social Service § 142, stk. 5. Vi er godkendt til 9 unge anbragt i døgnophold. 

Et tilbud til unge/voksne efter SEL § 107, stk. 2
Vi har af Guldborgsund Kommune endvidere fået godkendelse til, at op til 3 pladser kan være rullende pladser, som enten kan anvendes som børn og unge foranstaltning eller som voksenforanstaltning i henhold til SEL §107, stk. 2.  Det er dog afgørende, at de voksne i væsentlig grad ikke adskiller sig fra den øvrige gruppe af beboere på stedet.

Dagtilbud:
Vi har endvidere mulighed for at tage 2-3 unge ind i dagtilbud. Det vil sige, at de kommer i dagligdagen og indgår i værkstedet og arbejdsrytme på Sølund

 

STU Uddannelse:

Sølund er endvidere godkendt som STU uddannelsessted, læs mere om dette på særskilt side.

 

Elevgruppen

Aldersgruppen på Sølund er unge i alderen 15 til 23, dog kan aldersgrænsen overskrides i opadgående retning for dagelever og elever i henhold SEL §107, stk. 2.

Det er elever som alle har haft det fagligt vanskeligt i det almindelige skolesysten, og som ofte derudover har psyko-sociale problemer. Hvor problemer har resulteret i begrænsede faglige kompetencer og ofte også store personlige og sociale udfordringer.

Det er en elevgruppe som intellektuelt, emotionelt og socialt har brug for træning og vejledning, samt unge som oftest lærer visuelt ved at gøre tingene sammen med andre.

 

Eleverne kan have forskellige problemstillinger og nogle har også diagnoser som eks. ADD, ADHD og tilknytningsforstyrrelser i det hele taget. Inden indskrivning ser vi på elevens ønsker/behov og vores tilbud, for at vurdere, om det er det rette match, så eleven kan profitere af et ophold på Sølund.

 

Ovenstående problemstilling er ofte ledsaget af ringe personlig hygiejne og motoriske problemer, hvor der ligeledes er behov for tæt botræning og vejledning.

 

Problemerne kan skyldes dårlig stimulering, medfødte skader eller opvækstvilkår. Det er ofte kombineret med begrænsede intellektuelt potentiale eller dårligt udviklede kompetencer. Men i andre tilfælde handler det alene om, at eleven er det vi almindeligvis ville kalde Sent Udviklet.

Ofte har eleverne oplevet social isolation, mobning og udstødelse af andre jævnaldrende og deraf følgende ringe selvværd.

Vi har rummelighed og kan håndtere elever som har såvel en indadreagerende som udadreagerende adfærd. Dagligdagen foregår i små grupper med tæt kontakt til lærerne, hvorved der tages særlige individuelle hensyn.

For os er det vigtigste at den enkelte unge gennem opholdet på Sølund får udviklet sine kompetencer bedst muligt, så de på alle måder er så godt som muligt rustet til en voksentilværelse, uanset om det er en tilværelse på det ordinære arbejdsmarked eller de skal være i særligt tilrettelagte beskæftigelsestilbud. Det handler med andre ord om, at vi har fokus på det hele menneske.

bottom of page