OPHOLDSSSTEDET SØLUND

Tilpassede muligheder

Sølund er et socialpædagogisk opholdssted, STU uddannelsessted og dagbehandlingstilbud, godkendt af Guldborgsund Kommune. Vi modtager unge fra hele landet og eleverne opnår kompetencer indenfor landbrug og håndværksfagene.

 

Dertil kommer kreative værksteder og undervisning, der dog ikke er kompetencegivende. 

Vi hjælper den unge i relation til uddannelsesvalg, botræning og social træning.

 

Beliggenhed og indretning: 

Sølund ligger naturskønt lige ned til Hejrede Sø mellem Maribo og Sakskøbing.
Vi driver et mindre landbrug med markbrug og dyrehold. Der er både grise, køer, heste, lamaer, får, geder og ænder på stedet.

Derudover har vi forskellige værksteder, hvor du kan lære noget om håndværksfag, som gartner, tømrer, smed og mekaniker.

Desuden er der et kreativt værksted, hvor du kan arbejde mere kreativt med maling, syning og andre kreative sysler. Til jul og højtider er der ofte gang i spændende produktioner.

Endelig er der selve hovedhuset med værelse til beboerne, fælles stuer, køkken, baderum, samt computer, trænings- og spillerum.

Sølund vil medvirke til at skabe positiv udvikling og forandring for unge med sociale, personlige og intellektuelle udfordringer.

Vi tilbyder en struktureret hverdag, bygget op om værksteder, landbrug og praktisk dagligdag.

Vi vil hjælpe den enkelte unge til at finde værdi og glæde ved såvel beskæftigelse som fritidsliv.

Sølund tror på, at en god udvikling og trivsel hænger sammen med gode relationer, hvor man oplever sig selv som værende ligeværdig og værdifuld. Respekten for andre kræver at man er i stand til at anerkende og respektere sig selv med de ressourcer og muligheder den enkelte har.

Den pædagogiske praksis er bygget op om den praktiske hverdag og de praktiske gøremål Vi tror på, at det er igennem samarbejde og konkrete aktiviteter, at eleverne lærer og opøver kompetencer.

Vi tror på, at den enkelte unges livsværd styrkes, når elever gennem hverdagen oplever, at vedkommende indsats har betydning og de kan se sig selv som en ansvarlig del af et fællesskab.

KONTAKT

T: 2482 1115

E: info@opholdsstedet-soelund.dk

SØLUNDS VÆRDIGRUNDLAG