top of page
Lidt mere om grundlag og baggrund

En selvejende institution

Sølund er et socialpædagogisk opholdsted godkendt af Guldborgsund Kommune i henhold til Lov om Social Service § 142, stk. 5. Vi er godkendt til 9 unge anbragt i døgnophold. 

Endevidere er vi godkendt til at have elever i henhold til SEL §107, stk. 2 for unge i alderen op til 23 år.

Vi har endvidere en godkendelse til at tilbyde STU uddannelsesforløb. Uddannelsesforløbet kan kombineres med eksterne tilbud i form af praktikforløb eller botræning i den afsluttende del af uddannelsesforløbet.

Månedstaksten er kr. 41.488 for en opholdsstedsplads eller en plads i henhold til SEL §107. I taksten er indeholdt den daglige beskæftigelse og for elever i STU-uddannelse er uddannelsen endvidere også en del af taksten.

I taksten er tager udgangspunkt i at eleven er i stand til at indgå i fællesskaber med andre - i små teams- og ikke kræver en-til-en relation. Hvis den unge har behov for tættere støtte, kan der individuelt aftales særlige forløb (enkeltmands foranstaltninger), som afregnes udover den almindelige takst.

For elever som ikke bor på Sølund men kun kommer som dagelever er månedstaksten kr. 22.508. Dagelever vil blive inviteret til ferieture og udflugter, men som udgangspunkt forventes det, at de er på Sølund i tidsrummet 8-15.30 på alle hverdage. Det er muligt at være i STU-uddannelse som dagtilbud, dette koster ikke ekstra. Sølund kan være behjælpelige med transport til og fra Sølund men denne udgift afregnes individuelt udover taksten for dagtilbud.

Sølund er en selvejende institution. Oprindeligt er vi oprettet som et beskæftigelsesprojekt under det tidligere Storstrøms Amt. Da det blev nedlagt fortsatte vi som jordbrugskole, da stadig mange unge havde behov for et beskæftigelsestilbud hvor fokus var mere på at den enkelte skulle opbygge kompetencer fremfor fokus på drift og profit.

I 2005 har vi erfaret at behovet i højere grad er for et bo- og beskæftigelsestilbud hvorfor vi på daværende tidspunkt vælger at ansøge om, at blive godkendt som socialpædagogisk opholdssted.

Stedet er en selvejende institution. Fonden ejer selv bygningerne og ledes af en bestyrelse som søges sammensat bredt. Vi sigter mod at der i bestyrelsen er repræsenteret både faglige og lokale mennesker. Sølund ikke er ikke tilknyttet nogen form for overordnet organisation og har ingen tilknytning til religiøse eller politiske organisationer. vores formål er alene at støtte unge mennesker, som har udfordringer og vanskeligheder i livet.

bottom of page