OPHOLDSSSTEDET SØLUND

Tilpassede muligheder

Vi er en lille gård med idyllisk udsigt ud over marker og Hejrede sø. Vi har marker og mange forskellige dyr i stalden og på foldene.

Vi har en stor dejlig have, hvor der både en bålplads og plads til friluftsliv. Har du mere lyst til at dyrke grøntsager eller slå græs, er der også gode muligheder for dette.

Derudover har vi forskellige værksteder, hvor der er muligheder for at opbygge praktiske færdigheder i praksis.

På værkstederne kan vi både lave kreative ting, reparere knallerter og cykler eller vi kan lave små renovationsopgaver.

Udover mulighederne på stedet har vi også et godt samarbejde med lokale virksomheder og arbejdspladser, hvor vi hjælper den unge med eksterne praktikforløb.

Endelig deltager alle unge i de almindelige praktiske funktioner som madlavning, rengøring og alm. vedligeholdelse af stedet.

 

Mulighederne er mange og tilpasses den enkeltes ønsker og muligheder.

Sølund vil medvirke til at skabe positiv udvikling og forandring for unge med sociale, personlige og intellektuelle udfordringer.

Vi tilbyder en struktureret hverdag, bygget op om værksteder, landbrug og praktisk dagligdag.

Vi vil hjælpe den enkelte unge til at finde værdi og glæde ved såvel beskæftigelse som fritidsliv.

Sølund tror på, at en god udvikling og trivsel hænger sammen med gode relationer, hvor man oplever sig selv som værende ligeværdig og værdifuld. Respekten for andre kræver at man er i stand til at anerkende og respektere sig selv med de ressourcer og muligheder den enkelte har.

Den pædagogiske praksis er bygget op om den praktiske hverdag og de praktiske gøremål Vi tror på, at det er igennem samarbejde og konkrete aktiviteter, at eleverne lærer og opøver kompetencer.

Vi tror på, at den enkelte unges livsværd styrkes, når elever gennem hverdagen oplever, at vedkommende indsats har betydning og de kan se sig selv som en ansvarlig del af et fællesskab.

KONTAKT

T: 2482 1115

E: info@opholdsstedet-soelund.dk

SØLUNDS VÆRDIGRUNDLAG