top of page

PERSONLIGT

Sølund kan hjæple dig til at få det bedre med dig selv, så du tror mere på dig selv og bliver gladere.
Vi støtter op omkring de ting som gør, at du måske føler livet tit er svært, ved at du kommer et sted, hvor der er andre, som har oplevet nogle af de samme vanskeligheder som du har og hvor du kan spejle dig i dem og I kan styrke hinanden. Samtidig er de voksne vant til at arbejde med unge, som har brug for støtte og hjælp i dagligdagen.

Du får hjælp til at få en god hverdag, hvor du lærer at have orden på dig selv via personlig hygiejne, samt at vaske tøj og rydde op, og hvad der ellers er nødvendigt, for at du kan føle dig glad og godt tilpas. Du vi også skulle deltage i køkkenet og lære at lave mad, samt få et indblik i motion, sundhed og kost.

Der er nogle voksne som gerne vil lytte på dig og hjælpe dig, hvis der er nogle ting, som du har brug for at forstå eller ordne. Det kan være praktiske ting som kontakt til bank m.m. men det kan også være at snakke med dig og de svære ting og fremfor alt at gøre tingene med dig.

Vi arbejder ud fra at den voksne hjælper og støtte gennem at gøre tingene sammen med de unge på Sølund.

bobcart 01.jpg
bottom of page