UDDANNELSE OG JOB

På Sølund får du lov til, at prøve mange forskellige ting af, så du bliver mere klar på, hvad du gerne vil arbejde med på sigt og hvad dine muligheder er i forhold til beskæftigelse. Under opholdet på Sølund vil du kunne være i STU-forløb og dermed få et målrettet uddannelseforløb, som er sammensat lige efter dine ønsker og kompetencer.

En stor del af Sølunds elever er ikke i stand til at indgå i det almindelige uddannelsessystem, fordi de har vanskeligheder med de traditionelle skolefag eller på anden vis, har svært ved at indgå sammen med andre unge.


På Sølund hjælper vi den unge med, at finde ind til de områder, hvor den enkelte har det bedst og fungerer bedst. I dagligdagen arbejder vi på vores værksteder og passer vores bygninger og landbrug. Det giver god mulighed for, at finde frem til noget, som kan være interessant for den enkelte.

Vi samarbejderogså med lokale virksomheder, hvor de unge kan komme i praktikforløb.

Sølund vil medvirke til at skabe positiv udvikling og forandring for unge med sociale, personlige og intellektuelle udfordringer.

Vi tilbyder en struktureret hverdag, bygget op om værksteder, landbrug og praktisk dagligdag.

Vi vil hjælpe den enkelte unge til at finde værdi og glæde ved såvel beskæftigelse som fritidsliv.

Sølund tror på, at en god udvikling og trivsel hænger sammen med gode relationer, hvor man oplever sig selv som værende ligeværdig og værdifuld. Respekten for andre kræver at man er i stand til at anerkende og respektere sig selv med de ressourcer og muligheder den enkelte har.

Den pædagogiske praksis er bygget op om den praktiske hverdag og de praktiske gøremål Vi tror på, at det er igennem samarbejde og konkrete aktiviteter, at eleverne lærer og opøver kompetencer.

Vi tror på, at den enkelte unges livsværd styrkes, når elever gennem hverdagen oplever, at vedkommende indsats har betydning og de kan se sig selv som en ansvarlig del af et fællesskab.

KONTAKT

T: 2482 1115

E: info@opholdsstedet-soelund.dk

SØLUNDS VÆRDIGRUNDLAG