top of page

UDDANNELSE OG JOB

På Sølund får du lov til, at prøve mange forskellige ting af, så du bliver mere klar på, hvad du gerne vil arbejde med på sigt og hvad dine muligheder er i forhold til beskæftigelse. Under opholdet på Sølund vil du kunne være i STU-forløb og dermed få et målrettet uddannelseforløb, som er sammensat lige efter dine ønsker og kompetencer.

En stor del af Sølunds elever er ikke i stand til at indgå i det almindelige uddannelsessystem, fordi de har vanskeligheder med de traditionelle skolefag eller på anden vis, har svært ved at indgå sammen med andre unge.


På Sølund hjælper vi den unge med, at finde ind til de områder, hvor den enkelte har det bedst og fungerer bedst. I dagligdagen arbejder vi på vores værksteder og passer vores bygninger og landbrug. Det giver god mulighed for, at finde frem til noget, som kan være interessant for den enkelte.

Vi samarbejderogså med lokale virksomheder, hvor de unge kan komme i praktikforløb.

traktor som ploejer.jpg
bottom of page