SOCIALT

Når du bor eller er dagelev på Sølund, kommer du til at få en hverdag sammen med andre unge, som har nogle af de samme vanskeligheder som dig. Endvidere har de fleste af eleverne oplevet at blive udstødt af skolen eller andre ungdomsgrupper.
 

På Sølund er du således ikke anderledes end de andre, selvom du har vanskeligheder med læse, regne, motorik, sprog eller andre ting, som har været med til, at du har haft svært ved at være som de andre.

Endvidere skaber Sølund gennem arbejds- og fritidsaktiviteter nogle rammer, som passer til dine behov og giver dig udfordringer, som er målrettet den unge, som ikke altid passer ind i de traditionelle rammer.

Vi har forskellige aktivitetsmuligheder på Sølund, ligesom vi tager på udflugter og ferieture. Hvert år deltager vi blandt andet i "Sølund Festivalen", hvor du kan komme på musikfestival med tusindvis af andre unge.

Sølund skaber et fællesskab og en social ramme for unge, som ofte har oplevet vanskeligheder med at blive integreret i fællesskaber og har følt sig udenfor socialt.

Sølund vil medvirke til at skabe positiv udvikling og forandring for unge med sociale, personlige og intellektuelle udfordringer.

Vi tilbyder en struktureret hverdag, bygget op om værksteder, landbrug og praktisk dagligdag.

Vi vil hjælpe den enkelte unge til at finde værdi og glæde ved såvel beskæftigelse som fritidsliv.

Sølund tror på, at en god udvikling og trivsel hænger sammen med gode relationer, hvor man oplever sig selv som værende ligeværdig og værdifuld. Respekten for andre kræver at man er i stand til at anerkende og respektere sig selv med de ressourcer og muligheder den enkelte har.

Den pædagogiske praksis er bygget op om den praktiske hverdag og de praktiske gøremål Vi tror på, at det er igennem samarbejde og konkrete aktiviteter, at eleverne lærer og opøver kompetencer.

Vi tror på, at den enkelte unges livsværd styrkes, når elever gennem hverdagen oplever, at vedkommende indsats har betydning og de kan se sig selv som en ansvarlig del af et fællesskab.

KONTAKT

T: 2482 1115

E: info@opholdsstedet-soelund.dk

SØLUNDS VÆRDIGRUNDLAG