top of page

FAGLIGT

Gennem aktiviteterne i værksteder og landbrug, kan du erhverve nogle færdigheder, som kan hjælpe dig fremover. Der er endvidere mulighed for at modtage undervisning med henblik på at styrke dine færdigheder i at læse, skrive og almen regning. Undervisningen er ikke kompetencegivende og derfor ikke målrettet en eksamen, men har i stedet det sigte, at støtte dig i de daglige behov som at læse sms, mails og lignende.

Alle de elever som vi skønner er i stand til det og som har lyst til det, vil erhverve traktorkørekort, mens de bor på Sølund.
Derudover har vi forskellige former for færdighedsbeviser, som man kan erhverve indenfor fagene landbrug, gartner, service fag, metal, træ og mekanik.

Vi arbejder meget med, at hjælpe eleverne til at få gode rutiner, hvor de kommer op om morgenen, får passet deres personlige hygiejne og kan  kende forskel på arbejdstid og fritid.

De færreste elever på Sølund vil blive i stand til at gennemføre en traditionel uddannelse, men vil i stedet få sammensat en helt personlig uddannelsesplan i samarbejde med Ungdoms Uddannelses vejleder (UU-vejleder). det kan være som en Erhvervsgrunduddannelse (EGU) eller et uddannelsesforløb for unge med særlige behov (STU).

En del af uddannelsesforløbet vil kunne afvikles på Sølund mens andet kan afvikles hos eksterne samarbejdspartnere i form af praktiksteder m.v. Dette aftales i tæt dialog med UU-vejleder.

graesslaaning 02.jpg
bottom of page